PROJE HAKKINDA

Görme engelli vatandaşların okuyup yazması için kullanılan Braille Alfabesi, görme engellilerin dünyaya açılan kapısı niteliğini taşıyor. Görme yetisini kaybeden tüm vatandaşlarımız alışverişlerini yaparken ve aldığı ürünü kullanırken bir başkasının yardımına ihtiyaç duyuyor. Tüm bu vatandaşlarımızın alışverişten tüketime, yaşamın her alanına katılım gösterebilmesi amacı ile "Altı Nokta Körler Derneği" ile iş birliğine gidildi.

Toplumun her üyesinin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan Eyüp Sabri Tuncer, 2012 yılından itibaren Altı Nokta Körler Derneği ile iş birliğine giderek "Koku Engel Tanımaz" sloganıyla, klasik limon kolonyası etiket ve kutu yüzeylerinde Braille Alfabesi'ni kullanmaya başladı.  Daha sonra Gülsuyu şişe ve kutularında da Braille alfabesi kullanımına geçerek bu uygulamanın yer aldığı ürün yelpazesini genişletti.  Ambalajlarda Braille Alfabesinde yer almayan "Üçgen" (yanıcıdır) işaretinin yanı sıra "Eyüp Sabri Tuncer", "Limon Kolonyası" veya "Gül Suyu" ibareleri de yer almaktadır.

Günlük hayatta ürün kullanırken içerisinde nasıl bir madde olduğunu bilmeyen görme engelli pek çok vatandaşımız yanmakta olan çakmak, sigara vb bir nesneyi istemeden, yanıcı olan kolonya gibi alkol içeren ürünlere yakınlaştırarak ciddi yaralanmalarla karşılaşabilmektedir. Buradan hareketle görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını güvenli hale getirmeyi hedefleyerek Braille alfabesine katkıda bulunulmuş ve ürünlerimizin üstüne üçgen "yanıcıdır" işareti eklenmiştir.

Altı Nokta Körler Derneği ile yürütülen çalışma, ürünlerin üzerine Braille Alfabesi'nin eklenmesi ile sınırlı kalmamaktadır. Kapsamı genişletilen proje ile her ay düzenli olarak derneğin talep ettiği Eyüp Sabri Tuncer markalı ürünlerin gönderimi bedelsiz olarak gerçekleştirilmekte ve bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin derneğe bırakılması sağlanmaktadır. Bu uygulama dernek üyelerini satış süreçlerine dâhil olma noktasında motive etmekte ve toplumsal aidiyetlerini güçlendirmektedir.

PROJE DETAYLARI

TÜİK 2012 verilerine göre Türkiye genelinde görme engeli dağılımı ve yaş aralıkları aşağıdaki gibidir:

Türkiye genelinde görme engelli vatandaşlarımızın sayısı 700 bini aşkın olup yandaki tablolarda belirtildiği şekilde dağılım göstermekte ve 76 milyonu aşan nüfus içerisinde önemli bir kitleyi oluşturmaktadır.  Bu tablo, hayatımızın içerisinde bu denli büyük yeri olan görme engelli vatandaşlarımıza yönelik geliştirilecek her projenin önem arz ettiğini göstermektedir. Yaş dağılımına bakıldığında büyük kesiminin aktif tüketici konumunda olduğu görülmekte ve ürünler üstüne yapılacak uygulamanın önemine ayna tutmaktadır.

Projenin etkilediği kitlenin büyüklüğü proje için belirlenen hedeflerin de önemini artırmaktadır. Bu bağlamda proje kapsamında belirlenen hedefler:

  • Görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını güvenli hale getirmek.
  • Görme engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak.
  • Görme engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorluklar hakkında toplumu bilinçlendirmek.
  • Projeyi gelecek tüm yıllarda devam ettirerek ve geliştirerek sürdürülebilirliğini sağlamak.
  • Rakiplere ve diğer tüm üreticilere örnek teşkil ederek benzer uygulamayı kendi üretim alanlarına taşımalarını sağlamak.
  • Braille alfabesinin kullanıldığı ürün sayısını artırmak.